Cyfleoedd

Hawlfraint Coleg Cambria. Cedwir pob hawl.

  • ​Coleg Cambria

  • Coleg Glannau Dyfrdwy

  • Coleg Iâl (gan gynnwys Ffordd y Bers)

  • Coleg Llaneurgain

  • Coleg Llysfasi

  • Coleg Garddwriaeth Cymru

  • Coleg Celstryn

  • Hyfforddiant Wrecsam

  • ​Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWI)

  • Coleg Technoleg Sir y Fflint

Os ydych chi’n fyfyriwr ar hyn o bryd yng Ngholeg Cambria, neu’n gyn-fyfyriwr un o’r sefydliadau ar y rhestr gyferbyn, yna, rydych chi’n gymwys i ymuno â’n rhaglen gyn-fyfyrwyr (alumni) wych.

Fel aelod Alumni Cambria, byddwch yn derbyn CERDYN BRAINT AM DDIM, a fydd yn eich galluogi i gael nifer gynyddol o fanteision, buddion a gostyngiadau unigryw gan fusnesau lleol yn ogystal â chwmnïau mawr, siopau cenedlaethol ac atyniadau a pharciau themâu mawr Prydain.

Gwasanaethau

Cerdyn Braint

Geirda

Beth yw Alumni Cambria?

O ddigwyddiad rhwydweithio i gyfleodd mentora ac o siarad fel gwesteion gwadd mewn digwyddiadau’r coleg i ddarparu lleoliadau profiad gwaith i’n myfyrwyr presennol; fel aelod o Alumni Cambria gallwch wirfoddoli cymaint ag y dymunwch… llawer gobeithio!

Rhesymau dros Ymuno

​Rhaglen alumni RHAD AC AM DDIM yw Alumni Cambria, sy’n galluogi cyn-fyfyrwyr Coleg Cambria, yn ogystal â’r colegau a nodwyd uchod, i gadw cysylltiad â’r coleg, cysylltu â chyn-ffrindiau coleg a thiwtoriaid, yn ogystal â mwynhau rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau llawn hwyl a chael gohebiaeth.

Ydych chi wedi colli tystysgrifau’r cymwysterau a enilloch chi yn y coleg? Ydych chi eisiau hysbysebu swydd wag ar gyfer eich busnes ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol? Fel aelod cofrestredig o Alumni Cambria, cewch wneud hyn i gyd – a rhagor.